*Selain pendaftar SMK tidak perlu mengisi field diatas
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*DD-MM-YY
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Harap mengisikan nomor HP/WhatsApp aktif yang dapat dihubungi
*Pastikan alamat email yang anda isi aktif
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Boleh memilih lebih dari satu pilihan
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*DD-MM-YY
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Penghasilan perbulan
*Harap mengisikan nomor HP/WhatsApp aktif yang dapat dihubungi
*Pilih salah satu
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*DD-MM-YY
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Harap menggunakan huruf kapital dalam penulisan
*Penghasilan perbulan
*Harap mengisikan nomor HP/WhatsApp aktif yang dapat dihubungi
*Pilih salah satu
*Dengan ini saya setuju akan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PPDB Namira Islamic School