Dokumen ini sah dan telah ditanda tangani secara digital oleh Ketua Yayasan Fajar Diinul Islam – Namira Islamic School {drg. H. Amir Salim, M.Kes.} pada tanggal {4/5/2023}