Acara pelepasan Guru sekolah Namira yang telah Lulus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) yang mana pada Tahun 2020 Ada 2 orang guru Sekolah Yang lulus tes CPNS pada tahun ini.

Acara pelepasan ini di laksanakan pada hari Rabu 25 November 2020 di laksanakan di Kantin Namira . Yang lulus PNS Yaitu Marlim Rabbil Limbong SPd (Wakil kepala Sekolah SMP Namira) dan Indra Yasinta Marpaung SPd ( Guru SD Namira) . Kata sambutan yang lulus PNS(Marlim Rabbil Limbong) “mengucapkan terima kasih atas kepada bapak kepala yayasan fajar Diinul Islam Drg Amir Salim Mkes , Pak Rahmat Saleh Bscom sebagai Sekretaris yayasan Fajar Diinul Islam dan juga kepala juga kepala sekolah SMP Namira Syahrialsyah Mpd atas dukungan selama ini saya ucapkan terimakasih . Hal senada juga dikatakan oleh Indra Yasinta Marpaung kepada hadirin yang hadir juga mengatakan terima kasih kepada bapak kepala Yayasan Fajar Diinul Islam , bapak seketaris Yayasan Fajar Islam , kepala Sekolah SD Namira Syafrizal Spd.

Dalam acara ini kepala Yayasan Fajar Diinul Islam Drg Amir Salim Mkes memberikan sambutan” setiap di manapun bapak/ibu bertugas harus benar benar melayani untuk kemaslahatan orang banyak terutama dalam mendidik dan harus mencontoh Sifat Rasulullah Saw Nabi Muhammad Saw”.

Dalam acara ini di hadiri oleh kepala sekolah , wakil kepala sekolah dan guru guru Di Sekolah Namira .

Categories: Umum